Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Түмэн төвийн нэмэлт засварын ажил болон Бараа авах хэсгийн тамбурны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02195 2023-04-06 03:59:46 2023-04-27 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Баянхошуу Номин агуулах худалдааны хөргөгч, хөлдөөгч угсарч суурилуулах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02123 2022-12-01 09:49:35 2022-12-09 07:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Нарны зам Номин супермаркетын дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02118 2022-11-10 04:26:35 2022-11-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан Номин Агуулах худалдааны барилгын дотор цахилгааны угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02112 2023-04-07 04:41:22 2023-04-20 07:26:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ С талбай авто зах агаар сэлгэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02079 2022-10-20 09:37:21 2022-11-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан номин агуулах худалдааны барилгын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02066 2022-09-28 06:43:29 2022-10-12 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан