Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Увс агуулах худалдааны төвийн гадна зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01201 2020-03-24 09:36:38 2020-04-09 07:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хуучин 22 товчоо УЭХ ХХК-ний эзэмшил газарт блокон хашаа барих ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01200 2020-03-19 02:41:44 2020-04-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-ын 3,4,5,6-р давхарын АЦӨ-ний иж бүрэн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01190 2020-02-19 09:26:17 2020-03-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Их монгол супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01187 2020-02-05 06:50:03 2020-02-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өнөр плаза супермаркетын хөргөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01183 2020-01-27 02:12:35 2020-02-06 06:40:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өнөр плаза дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01172 2019-12-27 06:51:45 2020-01-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан