Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УБИ-н С талбайн сэлбэгийн захын барилгын дотор цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01888 2022-04-14 03:08:50 2022-05-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөвсгөл усан замын Сүхбаатар онгоцны зогсоолын тавцан засварлах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01887 2022-03-07 04:22:12 2022-03-11 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дундговь аймаг Мандалговь хот АХ-н төвийн буулгалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01833 2022-01-21 10:17:34 2022-02-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хэнтий халаалтын цахилгаан зуух суурилуулах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01704 2021-11-15 04:41:19 2021-12-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Билэг дэлгүүрийн хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01693 2021-10-18 08:38:26 2021-10-27 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ, SAVE & OUTLET 3 Дэлгүүрийн халаалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01626 2021-08-25 07:08:21 2021-09-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан