Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Хурд Нарны нүүр Супермаркетийн дотор Салхивчийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01081 2019-09-10 09:07:21 2019-09-13 06:55:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөрс төвийн ХАС, ЦБУ, ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01075 2019-08-29 00:56:16 2019-08-29 01:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөрс төв Номин супермаркет дэлгүүрийн дотор засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01073 2019-08-19 09:32:35 2019-08-21 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин супермаркетын гадна зам талбай, төв замын орц гарцын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01072 2019-08-14 10:32:50 2019-08-15 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс агуулах худалдааны төвийн хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01062 2020-05-13 08:52:23 2020-05-27 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ Агуулах худалдааны 1-р давхар хоум стайлын хана таазны засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01057 2019-08-02 04:10:03 2019-08-16 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан