Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Баянхошуу Номин Агуулах худалдааны төвийн газар шороо,суурийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01258 2020-06-10 06:57:47 2020-06-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сентоза супермаркет буулгалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01255 2020-05-29 07:22:14 2020-06-19 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н оффисын барилгын дотор халаалтын систем шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01250 2020-06-17 08:35:12 2020-07-10 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Шинэ дорно дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01244 2020-05-18 08:05:04 2020-05-29 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс агуулах худалдааны төвийн гадна зам талбайн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01230 2020-04-30 08:48:56 2020-05-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-Үүд агуулах худалдааны төвийн хөргөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01211 2020-04-13 05:49:03 2020-05-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан