Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

32 Хайпермаркетын бараа авахын өргөтгөлийн барилгын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02277 2023-08-09 04:39:24 2023-08-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөвсгөл Номин Агуулах салбар: гадна зам талбай засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02276 2023-08-09 09:03:26 2023-08-31 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сэлбэ супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02227 2023-05-18 10:57:19 2023-06-13 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сэлбэ-Номин Супермаркетын дотор заслын ажил гүйцэтгэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02210 2023-04-07 02:08:21 2023-04-20 07:21:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан АХ-ны барилгын ЦБУ, Галын систем угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02203 2023-04-06 03:58:14 2023-04-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өмнөговь бетон шалны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02198 2023-04-05 05:18:13 2023-04-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан