Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Дундговь агуулахын хөргөгч, хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02062 2022-09-23 04:06:55 2022-10-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
НИД-н гадна фасадад цэгэн дэлгэц угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02055 2022-09-02 12:07:45 2022-09-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ургах наран агуулах худалдааны барилгын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02049 2022-09-05 06:30:02 2022-09-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бэлх салбар дотор засал болон өргөтгөлийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02014 2022-08-12 04:40:24 2022-08-26 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бэлх гадна тэжээлийн кабель татах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01963 2022-06-28 10:50:27 2022-07-25 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Баян-Өлгий хөргөгч, хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01961 2022-07-06 15:21:17 2022-08-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан