Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Хөрс супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01114 2019-09-25 03:37:12 2019-10-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин уурийн зуухны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01112 2019-09-27 07:18:35 2019-09-27 07:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин гадна дулааны шугам зуух, узелийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01111 2019-09-24 02:49:10 2019-10-07 05:56:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Яармаг-Будда хайпермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01107 2019-09-19 01:59:08 2019-10-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс Бөөний төвийн 1.5 давхарын өргөтгөлийн ажил /суурь,каркас,1,5 давхарын бетон шал /
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01106 2019-09-19 02:29:20 2019-10-16 03:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс АХ-ны гадна Металл рамтай шилэн хаалга, хана нийлүүлэх, угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01097 2019-09-11 03:13:24 2019-09-13 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан